Biz Kimiz?

VEGAN DERNEĞİ

© Jo-Anne McArthur/We Animals Media

Vegan Derneği Türkiye (TVD), türler arası eşitlik ve adaleti savunan bir hayvan hakları örgütüdür.

2006 yılında bir platform olarak temelleri atılan TVD, 2012 yılında resmi statü kazanarak dernekleşmiştir.

İnsanların, insan olmayan hayvanlar üzerinde kurduğu sistematik sömürünün sosyal adalet, barış ve eşitlik anlayışıyla son bulması ve türcü bakış açısının ortadan kaldırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

TVD’nin çalışma sistemi ağırlıklı olarak eğitim temellidir. Bu amaçla kurduğu Vegan Akademi vasıtasıyla Türkiye çapında üniversitelerde hayvan hakları, çevre ve sağlık temelli ücretsiz veganlık eğitimleri vermektedir. 

Hayvan hakları alanındaki tek süreli yayın olan Veg&Nature Dergisi ile daha geniş kitlelere ulaşarak farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

VegFest ve Dünya Vegan Günü gibi etkinliklerin düzenleyicisi olarak vegan yaşam biçimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaç edinmiştir.

Ayrıca vegan mekanlara kolay ulaşım sağlamak üzere TVD Rota,

Bitkisel tariflere erişimi kolaylaştırmak üzere Vegan Şef,

Dilimizdeki türcü ifadelere son vermek üzere Kirpi Sözlük gibi çalışmalarla bu alanda birden fazla faaliyet gerçekleştirmektedir.

TVD yasadışı faaliyetleri, şiddeti veya saldırgan davranışları teşvik etmeyerek mesajlarını barışçıl ve olumlu şekilde yaymayı ilke edinmiştir.

TVD:

(IVU) International Vegetarian Union tam üyesi, Türkiye temsilcisidir.

(EVU) European Vegetarian Union tam üyesi, Türkiye temsilcisidir.

V-Label International Türkiye temsilcisi konumundadır.

Misyonumuz

İnsan olmayan hayvanların da doğuştan var olan ve hiçbir şart ve koşulda değiştirilemeyecek hakları olduğunu kabul ediyor, ezilen, sömürülen ve hakları görmezden gelinen tüm canlıların gasp edilen haklarının temini için, özgürlük ve adalet anlayışıyla çalışmayı misyon ediniyoruz. Daha barışçıl bir dünya düzeni için şiddetsizliği temel alıyor ve hak temelli hareket ediyoruz.