Manifestomuz

TVD MANİFESTOSU

1. Bütün hayvanların hak ve özgürlükleri aynı derecede önemli ve kıymetlidir.

2. Hayvanların hangi nedenlerle öldürüldüğünden daha önemlisi öldürülüyor olmalarıdır.

3. Hayvanların hangi nedenle kullanılmıyor olmasından daha önemlisi kullanılmıyor olmalarıdır.

4. Çiftlik ve yaban hayvanları konusunda çalışan yeterli örgüt olmaması nedeniyle, bu alana öncelik ilke edinilmelidir. Bu durum, pet ya da sokak hayvanlarına karşı duyarsızlık anlamına gelmez.

5. Hayvan hak ve özgürlükleri, insanların yaşam tercihleri ve davranışlarıyla doğrudan ilişkilidir, toplumdaki düşünce yapısı değişmediği sürece, sonuç da değişmez.

6. Hayvan hak ve özgürlüğüne yönelik faaliyetlerde “EĞİTİM” en temel yaklaşımdır. Bireyleri kazanmanın yolu farkındalık eğitimleri ve doğru örneklerden, rol modellerden geçer.

7. Hayvan hak ve özgürlüklerine yönelik kazanımlarda, “neden” den daha önemlisi “sonuç” tur.

8. Her birey, zümre ya da toplumun değer ve yargıları, öncelikleri farklıdır. Bundan hareketle, etik, çevre ve sağlık konularında, koşullar, ortam ve çevreye en uygun dili kullanılmalıdır. Bu bizi etik yaklaşımımızdan uzaklaştırmaz.

9. Hayvan sevgisi öğrenilebilir değildir, ancak yaşama ve var olma haklarına saygı duyulması öğretilmelidir.

10. Hayvan hak ve özgürlüklerinde en geniş ihlalin, beslenme ve tüketim alışkanlıklarından geçtiği bilinciyle, alternatiflerin artırılması ve sömürüsüz seçeneklerin teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

11. Kasıtlı kullanım anlamı taşımayan “iz miktar” “eser miktar” ölçüsü kabul edilebilir bir değerdir. (Hayvan bedeni dışındaki hayvansal ürünler için)

12. Üslup ve ifadelerde, ayrıştırıcı ve ötekileştirici değil, uzlaştırıcı ve birleştirici olunmalıdır.

13. Agresif ve saldırgan dil/hitap, uzlaştırmaz, yalnızca uzaklaştırır.

14. Anlaşmazlıkların çözümünde karşılıklı iletişim uzlaştırıcı olmalıdır.

15. Veganizm felsefesini “özümsemiş” bireyler, söz ve eylemlerinde şiddet kullanmazlar.

16. Dini nedenlerle öldürülen hayvanlar ile gıda, giyim, deney gibi nedenlerle öldürülen hayvanlar, ölüş nedenlerine göre birbirinden ayrı değerlendirilemezler.

17. Mücadele en dış halkadan başlamalıdır.

18. Benzer ideolojideki bireylerle çatışma ve tartışma ortamlarına girmek enerji ve motivasyon kaybıdır.

19. Veganlığa giden yolda tüm kazanımlar desteklenmeli, daha fazlası teşvik edilmelidir.

20. Dönüşüm, en yakın halkada en hızlı gerçekleşir ancak yaklaşım bunu tersine çevirebilir.

21. Hayvanların yaşama ve var olma hakkı dışında, acı çekmeme hakkı da önemsenmelidir. Bu ölümünü desteklemek anlamı taşımaz.

22. Hayvanların tutsak edildiği hiçbir faaliyet kabul edilemez.

23. Vegan olmayan bireylerin veganlığa kazandırılmasına yönelik faaliyetler, tek bir hayvanın kurtarılmasından daha sürdürülebilir kazanımlar sağlar.

24. İllegal faaliyetlerden mücadele içinde destek almak, “aykırı” lığı etiketler.

25. Veganizm son durak değildir.

26. Toplumsal dönüşümün önündeki en temel sorunların giderilmesine öncelik verilmelidir.

27. Bütün çabalar desteği ve teşviği hak eder.

28. Bir, sıfırdan büyüktür, yok sayılamaz

Paylaşım