TVD

Gezegeni,  insan merkezli bir bakış açısıyla şekillendiren, sömüren ve yok eden insanoğlunun, doğa üzerindeki tahakkümünün son bulması, bu bakış açısının değiştirilmesi ve kendi haklarını savunamayan, eşit yaşam hakkı elinden alınmış, tüm hakları gasp edilmiş hayvan haklarının savunulması ile mümkündür. Bu bağlamda türler arası eşitsizliğin giderilmesi öncelikli amacımızdır. Hayvanların ve dolayısıyla doğanın doğal düzenini bozan, yalnızca insan türüdür. Öncelikli olarak doğayı ve hayvanları insan sömürüsünden uzak tutmak, türlerin ve ekolojik döngünün devamı için sömürünün devam ettiği süreçte doğadan yana müdahil olmak ve tüm canlılarının yaşam koşullarını iyileştirmek durumundayız. Aslolan ve amaçlanan şudur ki; doğal hayatın devamı, hayvanlar için insansız bir yaşam alanı ile mümkündür.

Türkiye Vejetaryenler Derneği, temeli hayvan refahı ve özgürlüğüne dayanan yönüyle; hayvan esaretine son verilmesi, bu süreçte hayvanların maruz kaldığı vahşet, işkence ve kötü muamelelerin ortadan kaldırılması için gerekli her türlü girişimde bulunulması, kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilerek tür ve sınıf gözetmeksizin tüm canlılara eşit yaşam hakkı tanınması; türcülüğün ortadan kaldırılması, Türkiye’de yaşayan tüm vegan ve vejetaryenlerin (veganlar, laktolar, ovolar ve ovo-laktolar) sosyal anlamda tek çatı altında toplanması, genel anlamda veganlık ve vejetaryenlik bilincinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verilmesi,bu yaşam tarzını seçen ve seçmek isteyen insanların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için gerekli tedbirlerin alınması, sıkıntılara çözüm geliştirilmesi amacı ile 02.03.2013 tarihinde kurulmuştur.

Doğa için, doğal olan için, türler arası eşitsizliği ortadan kaldırmak için çalışmaktadır.

Paylaşım