Dünya Vegan Günü Etkinlik Davetiyesi

Vegan ve Vejetaryenler Derneği tarafından Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel sponsorluğunda bu sene ikinci kez kapsamlı bir Dünya Vegan Günü etkinliği planlanıyor.
Bu etkinlik ile hayvan etiği, sağlık ve küresel etkilerle birlikte aynı zamanda günümüzün en temel sorunlarından olan “şiddet”in hayvanlarla başlayan derecelendirmesi, üzeri örtülü türcülüğün neden olduğu yıkımlar, beraberinde sürdürülebilirliğin en temel ilkelerinin göz ardı edilen yönleri konusunda kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor. Etkinliğin, tür ve sınıf gözetmeksizin tüm canlılara eşit yaşam hakkı tanınması için bir temel oluşturması ana hedeflerden.
TVD Dünya Vegan Günü Programında, panelin yanı sıra, tadım etkinlikleri, belgesel gösterimi, ürün sergileri ve kokteyl de program dahilinde.

1000 kişilik davetiye kaydımız dolmuştur!
Gelen istekler üzerine açtığımız bu ek davetiye formunu, sınırlı bir kontenjan için yayında tutuyoruz. İlginize teşekkürler!

Paylaşım