Dünya'dan Genel

Ekonomik verilerden çıkan sonuç çok net: #VeganOl! (yeni çalışma)

Yazan TVD

Arazi kullanım oranı ve protein açısından verimliliğine ilişkin en son araştırmalara ait rakamlar da bitki bazlı tüketimi sürdürülebilirliğin ve rasyonel yatırımların bir zorunluluğu olarak görmekte.

Hayvan haklarını birincil öncelik olarak görmeyenler de üretim ve tüketimin ekonomik yönüyle ilgili yeterince bilgilendirilmeleri halinde bitki bazlı tüketim biçimlerini benimsemek ve bu yöndeki üretim vb. politika ve yatırımları desteklemek durumunda kalacak görünüyor. Veganlar değil, “rakamlar” öyle diyor:

Gıda üretimi için yararlanılan arazinin %77’si hayvan bazlı “gıda” üretiminde kullanılırken (söz konusu hayvanların beslenmesi ve benzeri amaçlarla kullanılanlar dahil), yalnızca %23’ü bitki bazlı gıda üretiminde kullanılmakta.

Buna karşılık, Küresel Kalori Arzının (insanların tüketmesi için dünya genelinde üretilen ürünlere ait toplam kalori miktarının) sadece %18’i hayvansal ürün kaynaklı iken %82’si bitkisel ürün kaynaklı.

Bir başka çarpıcı sonuç da şöyle: Küresel Protein Arzının (insanların tüketmesi için dünya genelinde üretilen ürünlerdeki toplam protein miktarının) sadece %37’si hayvansal ürün kaynaklı iken %63’ü bitkisel ürün kaynaklı.

Yararlanılan kaynak:
“Half of the world’s habitable land is used for agriculture” – https://ourworldindata.org/global-land-for-agriculture

Yazar Hakkında

TVD

Yorum Yap

7 + 6 =


Paylaşım