Dünya'dan Genel

Veganlık için bir ses daha: İklim Değişikliği ve Arazi Raporu

Yazan TVD

IPCC (Hükumetler-arası İklim Değişikliği Paneli) tarafından 8 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan “İklim değişikliği, Çölleşme, Arazi Bozulumu, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi, Gıda Güvenliği ve Karasal Ekosistemlerde Seragazı Değişimleri Özel Raporu” alt başlıklı “İklim Değişikliği ve Arazi” adlı BM raporu bitki-bazlı beslenmeyle elde edilebilecek olan majör katkı ve fırsatlara vurgu yapmakta.

Hükumetler-arası İklim Değişikliği Paneli tarafından bu ay yayımlanan “İklim Değişikliği ve Arazi Özel Raporu” üretim sistemleri ve tüketim tercihlerimize eleştirel bir ışık tutmamız için hayati önemde bir farkındalık ve bilinçlendirme hizmeti sundu.

Raporda insan-kaynaklı seragazı salımlarının ve böylece iklim değişikliğinin topraklara ve üzerindeki doğal ve yapay ögelere verdiği zarar sonucunda gıda güvenliğinin ciddi ölçüde tehdit altında olduğu çok kapsamlı veri ve analizlerle gösterildi.

İklim değişikliği, arazi yönetimi, çölleşme, biyoçeşitlilik ve gıda sistemlerinin karşılıklı etkileşimler içerisinde bulunduğunu ortaya koyan rapor savaşım ve uyum niteliğinde hayata geçirilecek uygun politikalar ve verilecek başkaca önleyici yanıtlarla sürecin nasıl tersine çevrilebileceğine ve bu anlamdaki fırsatlara ve iyileştirici olanaklara da geniş yer veriyor.

Bu noktada arazilerin ve gıda sistemlerinin bitki-bazlı seçeneklere göre yeniden dizayn edilmesiyle düzenlenmesi, bu yöndeki uygulamaların yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve söz konusu bakımlardan vegan olanakların görebileceği işlev ve maliyet-etkinliği değer kazanmakta.

Zira arazilerin vegan dönüşümü denebilecek kalıcı nitelikte bir kullanım değişikliğine gidilebilirse sadece seragazı emisyonlarının düşürülmesiyle iklim krizi değil insan yaşamını birincil düzeyde ilgilendiren çevreyle ilintili başka pek çok küresel ve bölgesel sorun etkili biçimlerde ele alınabilir ve sürdürülebilir yaklaşımlarla gıda güvenliği sağlanabilir.

Sonuç olarak, iklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimiyle daha karmaşık ve kritik ilişkiler içerisinde olduğu özellikle politika yapıcıların dikkatine sunulduğu gibi tüm özel sektörler için farklı sorumluluklara değinilen bütüncül bir sürdürülebilir yanıt seçenekleri seti öneriliyor.

IPCC temelde bitkisel beslenmeye dayanan gıda sistemlerinin gerekliliğinin yanı sıra yenilenebilir ve temiz enerji, karbonsuzlaştırılan bir küresel ekonomi, şehirlerin daha verimli hale getirilmesi ve ulaşım alt yapılarının geliştirilmesi şeklinde birincil önerilerini sıralarken özellikle gıda krizi yaşanmaması için zamanın daraldığını da vurgulamakta.

Yazan: Barış Bayram
Yararlanılan kaynaklar:
https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/
https://www.bbc.com/news/science-environment-49238749

Yazar Hakkında

TVD

Yorum Yap

9 + 5 =


Paylaşım